Tuesday, June 30, 2009

Teori & Kaedah Penterjemahan Arab - Melayu


Pengarang : Dr. Mohd. Hilmi b. Abdullah
Tahun Terbit : 2008
Halaman : 184 hlm.
Sinopsis : Ilmu terjemahan sering dipan-dang remeh oleh sesetengah pihak lanta-ran kurangnya kesedaran di kalangan ma-syarakat tentang kepentingan ilmu ter-sebut dalam pembinaan ketamadunan dan peradaban sesuatu bangsa. Sehubungan itu, kemunculan buku ini diharap mampu menangkis persepsi negatif tersebut, apatah lagi buku ini adalah satu-satunya buku yang ada di pasaran sehingga kini yang menerangkan dengan terperinci kaedah-kaedah yang betul dalam penterjemahan Arab – Melayu.

Penulis buku ini, Dr. Mohd. Hilmi b. Abdullah sememangnya memiliki pengalaman yang luas dalam bidang penterjemahan, termasuk pernah bekerja sebagai penterjemah sepenuh masa. Bermula pada Disember 1997, beliau telah mencabar diri sendiri dengan berusaha menterjemah buku al-Qanun Fi al-Tibb karangan Ibnu Sina, buku yang dianggap antara buku klasik bahasa Arab yang paling sukar untuk diterjemahkan. Namun, dengan berkat kesungguhan dan kemahiran terjemahan yang tinggi, beliau sehingga kini telah berjaya menghasilkan empat buah buku berkaitan Perubatan Ibnu Sina.

Justeru itu, buku ini adalah manifestasi daripada pengalaman beliau yang telah lebih sedekad menghambakan diri dalam dunia penterjemahan Arab – Melayu. Sesungguhnya buku hasil tulisan pensyarah bahasa Arab di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) ini amat sesuai dijadikan sebagai buku teks bagi subjek penterjemahan Arab – Melayu, serta amat sesuai dibaca oleh semua golongan masyarakat, sama ada para pelajar sekolah menengah, institusi pengajian tinggi, mahu pun golongan profesional.
Kandungan :

BAB PERTAMA
TEORI DAN KONSEP PENTERJEMAHAN ARAB – MELAYU


BAB KEDUA
KAEDAH MENTERJEMAH JUMLAH ISMIYYAH
DAN JUMLAH FI‘LIYYAH


BAB KETIGA
KAEDAH MENTERJEMAH DHAMIR, NA‘AT,
DAN KATA TUGAS


BAB KEEMPAT
ANALISIS KESILAPAN


BAB KELIMA
TEKNIK PEMECAHAN AYAT

No comments:

Post a Comment