Kenali Kami

Nama : Pustaka HILMI
No. Pendaftaran : KT 0196302-D
Jenis perniagaan : Menerbit, mengedar, dan menjual buku, perkhidmatan fotostat, dan penjilidan buku.
Jenis pemilikan : Pemilikan bersama
Pemilik :
1) Ruhaiza bt. Mukhtar (014-8071859)
2) Noraini bt. Awang @ Muhammad (013-9835011)
Pengurus Besar : Dr. Mohd. Hilmi b. Abdullah (013-9205011). Beliau sekarang sedang bertugas di Jabatan Bahasa Moden, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjong Malim, Perak.
Moto : Pustaka HILMI gedung ilmu anda.
Cita-Cita : Menyiapkan terjemahan buku al-Qanun Fi al-Tibb karangan Ibnu Sina sehingga selesai dan pada masa yang sama menerbitkan hasil terjemahan tersebut berdasarkan tajuk-tajuk yang telah diterjemahkan. Sehingga kini, hanya kira-kira 25% sahaja daripada kandungan buku al-Qanun yang telah diterjemahkan.

Biodata lengkap ketiga-tiga individu di atas, sila klik :

Dr. Mohd. Hilmi b. Abdullah
Ruhaiza bt. Mukhtar
Noraini bt. Awang @ Muhammad