Saturday, November 5, 2011

Imej Bank Islam Tercalar

CAJ E-BANKER CEMAR IMEJ BANK ISLAM

Bermula Mac 2011 yang lalu, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) mula mengenakan caj RM5.00 sebulan ke atas perkhidmatan e-banker yang ditawarkan kepada pemegang akaun semasa bank tersebut. Caj ini dianggap yang terendah berbanding caj yang sama yang dikenakan oleh bank-bank perdagangan yang lain.

Namun, tanpa disedari, pengenaan caj yang sebelum ini adalah percuma sebenarkan telah mencalarkan imej BIMB yang bergerak di atas jenama Islam yang bersih dan adil. Hal ini kerana caj tersebut dikenakan ke atas pelanggan tanpa memberikan sebarang notis terlebih dahulu, khususnya melalui penyata akaun yang dihantar kepada pelanggan setiap bulan.

Saya tidak mahu mempertikaikan langkah BIMB ini dari sudut undang-undang kerana BIMB mungkin mempunyai klausa-klausa tertentu dalam syarat perkhidmatan e-banker untuk berbuat demikian. Namun, pengenaan caj tanpa sebarang notis ini atas apa-apa alasan sekalipun tetap dilihat tidak adil kepada pelanggan kerana pelanggan sepatutnya diberi pilihan terlebih dahulu sama ada mahu meneruskan perkhidmatan e-banker, atau sebaliknya selepas 1 Mac 2011.

Dalam masa yang sama, BIMB juga tidak sepatutnya berhujah bahawa menjadi tanggungjawab pelanggan untuk menghubungi pihak bank bagi mendapatkan sebarang penjelasan di atas sebarang pemotongan amaun (debit) sebagaimana yang ditunjukkan dalam penyata akaun bulanan. Bayangkanlah jika ada pelanggan yang tidak menyedari tentang caj e-banker ini sedangkan ia sudah lama tidak menggunakan perkhidmatan tersebut atas sebab-sebab tertentu seperti terlupa kata laluan dan sebagainya.

Justeru itu, saya memohon agar pihak BIMB memberi notis caj e-banker ini dengan segera melalui akaun bulanan yang terdekat kepada para pelanggan akaun semasa BIMB, di samping membayar balik sebarang pemotongan yang telah dikenakan sebelum ini kepada mana-mana pelanggan yang memilih untuk tidak mahu meneruskan perkhidmatan e-banker tersebut. Semuanya ini demi keadilan kepada pelanggan kerana ingatlah bahawa pelanggan sentiasa benar.

DR. MOHD HILMI B. ABDULLAH

4 September 2011

No comments:

Post a Comment